"Gerekli çalışmalarımızı yapıyoruz"

İYİ Parti Gölcük İlçe Başkanı İsmail Aynacı, ilçe çalışmaları ve partilerinin faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Köylerimizi kırsal mahalle statüsüne geçirmek istiyoruz

Başkan Aynacı, köylerle ilgili olarak yaptıkları bir çalışmaya değinerek “Köylerimizi kırsal mahalle statüsüne geçirmek istiyoruz. Bununla ilgili bir çalışmamız da var. 16 Ekim 2020 Tarih ve 31276 (Mükerrer) Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 10. maddesi ile 5216 Sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda değişiklik yapıldı. Getirilen bu değişiklik ile büyükşehir sınırları içinde olup daha önce köy veya belde belediyesiyken mahalleye dönüşen yerleşim birimlerinden sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri özellikleriyle kırsal yerleşim vasfı taşıdığı tespit edilen mahalleler, ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine Büyükşehir Belediye Meclisi’nin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile ‘kırsal mahalle’ statüsüne geçirilebilecektir. Kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlar daha az vergi ödeyecek, içme ve kullanma suyu en alt tarifeden ücretlendirilecek, bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlardan muaf olacaktır. Bu kapsamda, kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alanlarda Gelir Vergisi’nden muaf esnaf ile basit usulde Gelir Vergisi’ne tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve arazilerle mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai üretimde kullanılan bina, arsa ve araziler, Emlak Vergisi’nden muaf tutulacaktır. Ayrıca bu yerlerde ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için Emlak Vergisi yüzde 50 indirimli uygulanacak, içme ve kullanma suları için alınacak ücret, en düşük tarifenin işyerleri için yüzde 50’sini, konutlar için yüzde 25’ini geçmeyecek şekilde belirlenecektir. İYİ Parti olarak ilçe belediye meclislerine konuyla ilgili önerge verileceğini ve kabulünün sağlanması için gereken takibin yapılacağını bildirir, vatandaşımızın faydasına olan her eylem ve planın hayata geçirilmesi için gerekli çalışmaları yaptığımızı kamuoyuna saygıyla arz ederiz” dedi.

İlçe Başkanı Danışman Kurulu oluşturduk

Başkan Aynacı, açıklamasının sonunda “Geçtiğimiz akşam Gölcük Belediyesi Kongre Sarayı’nda yaptığımız toplantıda ilçe başkanlık divanı atamasını yaptık. İlçe Başkanı Danışman Kurulu oluşturduk. Yedek yönetimden asil yönetime atanan arkadaşlarımız oldu. Şehrimiz başta olmak üzere memleketimiz için azimle çalışacak dinamik bir yapı oluşturduk. Kurulduğumuz günden beri siyasetin teamüllerini yerine getiren bir parti yapımız mevcut. Genel Başkanımızın önderliğinde doğru olan ne varsa başımızı öne eğmeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

İYİ Parti İlçe Başkanlığı yeni divan kurulundaki isimler ve görevleri de şu şekilde oldu:

İlçe Başkanı İsmail Aynacı,

İlçe Sekreteri Soner Yusufoğlu,

İlçe Muhasibi Yunus Çolak,

Kadın Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ece Ergüder,

Teşkilat İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Fethi Uluyüz,

Gençlik Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Türkmen,

Hukuk İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Osman S. Sinanlıoğlu,

Seçim İşlerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Burhan Bostancı,

Basın Yayından Sorumlu Başkan Yardımcısı Selma Barak,

Türk Dünyasından Sorumlu Başkan Yardımcısı Kamil Emrah Erenkaya,

Ortadoğu Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Fatih Çetin,

Yerel Yöneltimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Orhan Efe,

Ekonomi Politikaları Sorumlu Başkan Yardımcısı Taşkın Kayar,

Sanayiden Sorumlu Başkan Yardımcısı Rıdvan Salman,

Milli Güvenlik Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Mustafa Çalışkan,

Eğitim Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Yasemin Öksüz,

Strateji İletişimden Sorumlu Başkan Yardımcısı Oktay Öner,

Doğa ve Sağlık Politikalarından Sorumlu Başkan Yardımcısı Ege Artun,

Sivil Toplum Kuruluşu İlişkilerinden Sorumlu Başkan Yardımcısı Selami Çakır,

Siyasi İşlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Selçuk Atar. 

- Gölcük Gündem, Siyaset bölümünde yayınlandı
https://www.golcukgundem.com/haber/6342082/gerekli-calismalarimizi-yapiyoruz